Subsidie LED Verlichting Sport Accommodaties

Nieuwe subsidieregeling voor sportclubs: 35 procent subsidie voor led-verlichting bij sportclubs

Led-verlichting bij sportclubs komt per 1 januari 2019 in aanmerking voor 35 procent subsidie via de nieuwe subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties.

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voert de nieuwe subsidieregeling uit. De regeling is de opvolger van de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) die per 7 december 2018 gesloten is. Groot voordeel is dat er voor de nieuwe regeling aanzienlijk meer budget beschikbaar is, maar tegelijkertijd is de nieuwe subsidieregeling voor veel meer toepassingen dan enkel zonnepanelen geschikt.

De regeling subsidieert 20 procent van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. Er mag meerdere keren een  aanvraag worden gedaan. Een subsidieaanvraag moet minimaal 5.000 euro zijn. Een organisatie mag in totaal niet meer dan 2,5 miljoen euro subsidie per kalenderjaar aanvragen. Er is een aanvullende subsidie van 15 procent van de kosten van maatregelen voor het opwekken van duurzame energie, energiebesparing en toegankelijkheid. Led-verlichting komt daarmee in aanmerking voor 35 procent subsidie.

DUS-I geeft zelfs een specifiek voorbeeld: ‘Er moet een lichtmast voor veldverlichting vervangen worden. De aanschaf van materialen en kosten op arbeid komen in aanmerking voor deze regeling. De standaard subsidie is 20 procent, maar een led-armatuur dat voldoet aan de voorwaarden wordt voor 35 procent gesubsidieerd.’

In 2019 is er 87 miljoen euro subsidie beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. DUS-I verspreidt voor 2 januari 2019 geen voorbeeld van het aanvraagformulier, men meldt wel al dat het doen van een volledige aanvraag gemiddeld 1 uur kost.

The Bear Light Company - Licht op de zaak